Språk/Language

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig. Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till tio olika stödinsatser. Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Du ansöker om stödet hos myndighetskontoret, se kontaktuppgifterna till höger eller genom att fylla i blanketten "Begäran om insatser enligt LSS" och sända den till kommun.

Kontakt

Mejlbrevlåda LSS-handläggarna

lss.handlaggare@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Emilia Johansson
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-859 63
emilia.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Malin Ericsson
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 25
malin.ericsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Pia Jakobsson
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 37
pia.jakobsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG