Språk/Language

Vårdnad, boende och umgänge (VBU)

På denna sida beskriver vi familjerättens uppdrag från tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge.

På uppdrag från tingsrätten gör familjerätten en VBU-utredning. Det innebär att separerade föräldrar eller någon av dem har bett tingsrätten att ändra vårdnad, boende eller umgänge för deras gemensamma barn. Utredningen blir då en del av underlaget som tingsrätten behöver för att fatta beslut som är bäst för barnet. För att familjerätten ska kunna genomföra utredningen krävs samtycke från båda parterna.

Se filmen som Sveriges domstolar tagit fram kring vårdsnadstvister och barnets bästa i fokus.

Barnens rätt att komma till tals

Vi erbjuder samtal med barn där det är lämpligt. I samtalen får barnet information om det som pågår mellan mamma och pappa. De får även berätta om sin vardag och sina relationer.

Barnet har möjlighet att uttrycka sin vilja, men barnet behöver aldrig ta ställning. Vad innebär det för dig som är barn att besöka Familjerätten? Se filmen om Hugo från Göteborgs stad.

Hur går utredningen till ?

 1. Tingsrätten ger uppdrag åt sociala myndighetsnämnden att utse någon att genomföra VBU-utredningen. Beslut att utse utredaren är inte överklagningsbart.
 2. Tingsrätten bestämmer också en tid då utredningen ska vara klar och inlämnad.
 3. Utredaren gör en utredningsplanering och skickar den till båda parterna.
  Utredaren bokar informationsträff med parterna, var för sig eller tillsammans.
 4. Om parterna bor i olika kommuner är det den kommun som barnet är folkbokfört i som ansvarar för utredningen. Ibland kan samarbete mellan två kommuner ske. Under utredningen görs följande moment:
 • enskilda samtal med parterna
 • vid behov gemensamt samtal med parterna
 • samtal med barnet om det inte bedöms olämpligt
 • hembesök hos barnet och respektive förälder
 • samtal med förälders partner om ni bor tillsammans
 • kontroll av social-och polisregistret
 • referenssamtal med personal inom skola, förskola, BVC eller BUP
 • vid behov samtal med psykiatri eller missbruksvården
 • vid behov inhämta uppgifter hos kronofogden

Utredaren sammanställer inhämtade uppgifter, gör en analys och bedömning och lämnar därefter ett förslag till tingsrätten.

Det är viktigt att du från början talar om för utredaren om våld förekommit.

Under utredningstiden har ni möjlighet att komma överens om en lösning.
Vi hjälper er då att teckna ett avtal mellan er. Det är bättre för barnet om föräldrarna kan samarbeta än att tingsrätten ska bestämma.

Det är viktigt att veta att utredaren har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man bedömer att barnet riskerar att fara illa i föräldrars konflikt.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång