Språk/Language

Ishallen Arena Grosvad

Isahallen Arena Grosvad är kommunens ishall. Den används av Finspångs föreningar och är även öppen för allmänhetens åkning.

hockeyspelare

Ishallen Arena Grosvad används av föreningar som har sin dagliga tränings-, tävlings- och matchverksamhet förlagd till ishallen. Allmänheten är välkommen att åka i ishallen under schemalagda tider som benäms Allmänhetens åkning.

Ishallen ligger på fritidområdet Arena Grosvas och i ishallen finns bland annat omklädnings­rum, cafeteria, läkatare och isbana.

Arena Grosvad Medley sköter driften av Ishallen Arena Grosvad, på uppdrag från Finspångs kommun.

Kontakt

Arena Grosvad Medley

010-450 90 55
arenagrosvad@medley.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 Finspång

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång