Språk/Language

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har uppdrag att:

  • utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer,
  • utveckla kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald och
  • bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett Demokratiberedningen i uppdrag:

  • Att utarbeta former och forum för hur kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och ungdomars inflytande.
  • Att se över hur Skoldemokratiplan samt Program för ungdomars inflytande och verksamhet 2014-2016 kan anpassas till uppdraget och eventuellt ersättas av ett sammanfogat nytt styrdokument.
  • Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att barnkonventionen blir upphöjd till lag 1 januari 2020.

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till beredningen. Demokratiberedningen har nio ledamöter.

Relaterad information

Kontakt

Mats Johansson
Koordinator
Demokratiberedningen

0122-851 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång