Finspångs kommun

Språk/Language

Finbo förskola

Förskolan består utav tre avdelningar; Fröet, Knoppen och Blomman. På Fröet och Knoppen vistas de yngre barnen och på Blomman de äldre barnen.

Barn ritar

Förskolan är centralt belägen med närhet till bibliotek, parker och skog.
Förskolan har en stor och varierad gård som erbjuder motoriska utmaningar.
Varje avdelning har en pedagogisk miljö som är anpassad efter barnens behov och ålder.

Förskolan bedriver undervisning i mindre barngrupper och arbetar utifrån
Läroplanensmål.
Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Hårstorps förskola.Vi är en liten förskola där alla känner alla.
Finbo förskola har en plan för diskriminering och kränkande behandling som revideras årligen

Kontakt

Finbo förskola
Förskolan består av avdelningarna: Fröet, Knoppen och Blomman

finbo.forskola@finspang.se

Västrahögbyvägen 9, 612 37 Finspång

Pernilla Johansson
Rektor Hårstorp

0122-850 87
Pernilla.johansson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång