Språk/Language

Serveringstillstånd

För att få servera eller sälja alkohol behöver du göra en anmälan eller ansökan hos oss på Finspångs kommun.

Vill du servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker behöver du ansöka om ett serveringstillstånd. Ansökan om serveringstillstånd fylls i på Motalas webbplats tack vare kommunsamverkan som du kan läsa mer om nedan. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Du behöver inte tillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer,
  • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Hör av dig till alkoholhandläggare om du är osäker.

Ansök om serveringstillstånd till sommaren 2021

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd kommer
att prioriteras utifrån ankomstdatum. Alkohol- och tobaksenheten handlägger ansökningar löpande med målsättning att möjliggöra evenemang med kortare varsel.
För kortare handläggningstid är det viktigt att ansökan är komplett när den skickas in.

Kommunsamverkan

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell nedan.

Mer information och kommungemensamma blanketter finns på Motala kommuns hemsida.

Från och med 1 juni ska serveringsställen hålla stängt för förtäring mellan klockan 22.30 och klockan 05.00.

Kontakt

Frågor om beslut och kunskapsprov:

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Frågor till handläggare:

Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun

alk@motala.se