Språk/Language

Torg, parker och natur­områden

I Finspångs kommun finns många fina miljöer av olika slag. Det kan exempelvis vara parker, torg och naturområden som kommunen arbetar aktivt med att vårda och tillgängliggöra. Här kan du läsa om hur kommunala ytor sköts och hur kommunens naturvärden främjas.

Blomster/slåtterängarna  i Vibjörnsparken 2019.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Magnus Pirholt
Samhällsplaneringschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
magnus.pirholt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång